GRAFIIKKAA JA AUTOMATISOITUJA TYÖNKULKUJA

Creativity

Jokainen uusi projekti ja haaste vaatii luovia ratkaisuja. Luova idea voi olla tekninen ratkaisu tai visuaalinen, tunnistettava tyyli.

Design

Näyttävä graafinen suunnittelu, Art Direction ja laadukas animaatiotuotanto saavat projektit erottumaan ja rakentavat brändiä.

Technology

Automaation ja räätälöityjen työnkulkujen suunnittelu keventää tuotantoa, jolloin resurssit saadaan siirrettyä enemmän tuottaviin töihin.

SmartPX tekee fiksuja pikseleitä; grafiikkaa, jota data ohjaa.

Tyypillisiä projekteja ovat vaativat ja näyttävät TV-kanavien kanavatunnisteet ja muut välikkeet sekä niihin liittyvät tekniset taustaprosessit: studiografiikat, pistelaskujärjestelmät, vaalidatan visualisointi, sosiaalisen median integraatiot, dynaaminen mainonta. Projektit, joissa dataa prosessoidaan kuvaksi.

Työprosessi on avoin; asiat suunnitellaan ja sovitaan ennen tuotantoa. Näin vältytään tuotannollisilta tai kustannuksiin liittyviltä yllätyksiltä. Projekti dokumentoidaan hyvin, joka helpottaa jatkokehitystä ja ylläpitoa.

Projektit etenevät aina samaa polkua: brief ▸ suunnitelma ▸ tuotanto▸ käyttöönotto▸ tuki. Lue lisää viereisestä taulukosta.

 


Grafiikka

Vizrt: Artist, Content Pilot, Director, Trio, Multichannel, SocialTV, Story. Orad: 3Designer, 3DPlay, Maestro. Adobe: Photoshop, After Effects, Illustrator, Premiere, Audition. Apple: Final Cut Pro, Motion. Autodesk 3DSMax. Blender. Unreal Engine. Jne.

Broadcast

Automaatiojärjestelmät, ajolistat, HD-SDI, VDCP, GPI, CII. Virtuaalistudiot. Augmented Reality. Jne.

Teknologiat

HTML5, CSS, XML, Javascript, MS SQL, MongoDB, NodeJS, VBS, AppleScript, PHP, SH. Jne.

Projektinhallinta

Google Apps for Work, Toggl, Workflowy, Harvest Forecast, Ganttic, SmartSheet, LucidChart, Trello. Jne.

Prosessi

eli ”Mikä asia pitäisi ratkaista”

Jokaisen projektin lähtökohtana on asiakkaan antama brief. Joskus se on yksi puhelu tai sähköposti, mutta useimmiten brief on yksityiskohtainen kuvaus tarpeesta ja sen ratkaisemiseen vaikuttavista taustatekijöistä.

Briefissä enemmän on enemmän.

eli ”Miten sen voi ratkaista”

Toimintatapaan kuuluu projektisuunnitelman laatiminen heti alussa.

Siinä kuvataan projektin laajuus, tekninen sekä visuaalinen toteutusehdotus, aikataulu ja kustannusarvio. Valmiiksi harkitun suunnitelman pohjalta kaikki tietävät miten asia etenee.

Grafiikat, animaatiot ja tarvittava ohjelmalogiikka tuotetaan.

Jos kyseessä on uudenlainen ratkaisutapa validoidaan se proof-of-concept toteutuksella ennen lopullista tuotantoa.

Usein osa työstä tapahtuu paikan päällä ja osa etänä. Projektin eteneminen dokumentoidaan ja kaikki materiaali ylläpidetään jaetussa verkkopohjaisessa palvelussa, jossa etenemistä voi seurata ja kommentoida.

Dokumentointi on tärkeä osa projektin toimitusta.

Asiallinen, kirjallinen dokumentaatio auttaa projektin jatkokehityksessä sekä nopeuttaa käyttöönottoa, koulutusta ja mahdollisten virhetilanteiden selvittämistä. Dokumentaatiota ylläpidetään pilvipohjaisessa ympäristössä, joten ajantasaiseen materiaaliin on aina pääsy.

Takuutyötä.

Jos projektissa tulee teknisiä haasteita tai kehitystarpeita, on niihin liittyvät vastuut ja roolijako sovittu jo projektisuunnitelmassa. Näin asiat saadaan aina kuntoon ripeasti.